Wij zijn thuis waar u buiten bent!

Al meer dan 25 jaar geeft Buro Bakker praktische adviezen over natuurbehoud en natuurbeheer in een veranderende omgeving. Met doelgericht onderzoek en praktische adviezen hebben wij al vele bedrijven en (semi-)overheden geholpen de ontwikkeling van gebieden te realiseren en tegelijkertijd de natuur te respecteren. Terreinbeheerders ondersteunen we graag bij het realiseren van hun doelstellingen in de natuurgebieden. Wij zijn voor een praktische en pragmatische aanpak waarbij we onze kennis van de Wet natuurbescherming inzetten met respect voor natuur èn economische ontwikkelingen.

Een actuele cursus natuurwetgeving op maat!

Ook komend jaar biedt Buro Bakker in samenwerking met Ecologica weer diverse cursussen natuurwetgeving aan. Naast de basiscursus en de gevorderden cursus hebben we ook een cursus die inzicht geeft in de vernieuwingen in de natuurwetgeving. De cursussen zijn op de praktijk gericht, met veel ruimte voor uw eigen inbreng.

Meer informatie

Subsidieaanvraag POP3 niet-productieve investeringen Drenthe

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk

Subsidieaanvraag POP3 niet-productieve investeringen Drenthe

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Subsidieaanvraag POP3 niet-productieve investeringen Drenthe

Beekkartering Drentsche Aa

Fan swiet nei sâlt (Van zoet naar zout)

Beheerplan NAM-park Grijpskerk