Vleermuistoren Eemshaven wordt na drie jaar bewoond

Veldstudiedag 2017 in het Lauwersmeergebied
3 oktober 2017
Rood licht voor vleermuizen; het hoe en waarom
28 maart 2018

In verband met de sloop van twee boerderijen nabij de Eemshaven is in 2014 een vleermuistoren gebouwd. Dit speciaal voor vleermuizen ontworpen bouwwerk is een waar vleermuizenparadijs. Aan de buitenkant is houten betimmering aanwezig waar vleermuizen achter kunnen schuilen. Via de betimmering zijn de dubbele spouwmuren te bereiken waar gebouwbewonende vleermuizen normaal gesproken in verblijven. Vanuit de spouwmuren zijn er doorgangen naar de binnenruimte waar vliegruimte is om te zwermen. Tevens zijn hier houten platen gemonteerd waar vleermuizen achter kunnen kruipen. De binnenruimte is het meest stabiel qua temperatuur en luchtvochtigheid. Ook de dakpannen zijn toegankelijk als verblijfplaats.

Sinds de plaatsing wordt de vleermuistoren jaarlijks gemonitord door Buro Bakker. De afgelopen twee jaar was het wachten op de eerste bewoners. Dit jaar was het dan zover!

Gewone dwergvleermuis
De gehele zomer van 2017 waren er enkele gewone dwergvleermuizen in de toren aanwezig. Dat is de soort die in de gesloopte boerderijen woonde en waarvoor de vleermuistoren is gebouwd. In een nabijgelegen bosje zijn vleermuiskasten opgehangen die de afgelopen jaren al door gewone dwergveermuizen werden bewoond. Nu er ook vleermuizen in de vleermuistoren aanwezig zijn, verblijven er meer dieren in deze omgeving dan er voorafgaand aan de sloop aanwezig waren. Deze soort is er dus op vooruit gegaan dankzij de vleermuistoren.

Ruige dwergvleermuis
In de nazomer trekken ruige dwergvleermuizen door ons land op weg naar het zuiden. Deze migratie vindt vooral plaats langs de kust. Ook in de Eemshaven worden van eind augustus tot begin oktober veel ruige dwergvleermuizen waargenomen. Afgelopen september werd meerdere malen vastgesteld dat er ruige dwergvleermuizen in de toren verbleven. Op een bepaald moment konden tien dieren worden geteld. Deze ruige dwergvleermuizen lijken de vleermuistoren te gebruiken als tussenstation op hun tocht naar het zuiden. Sommige dieren blijven een dag, anderen enkele dagen en een enkeling gaat hier in winterslaap. Het is niet duidelijk hoeveel ruige dwergvleermuizen in het migratieseizoen van de toren gebruik hebben gemaakt maar het zou zomaar om enkele tientallen dieren kunnen gaan. Nu deze verblijfplaats is ontdekt, bestaat de kans dat de komende jaren nog meer langstrekkende dieren van de toren gebruik zullen gaan maken. Ook op andere plekken langs de kust zouden vleermuistorens kunnen worden gebouwd om de doortrekkende vleermuizen een veilig onderkomen voor een tussenstop te bieden.

Overwintering
Tijdens een nachtelijk bezoek aan de toren in september werd al buiten de toren het “getjirp” van een paarroepende dwergvleermuis gehoord. Bij het openen van de deur werd een vleermuis waargenomen die rondvloog in de binnenzijde van de toren en daarna snel verdween. Dit duidt op zogenaamd nazomer zwermgedrag. Dit gedrag vertonen gewone dwergvleermuizen bij geschikte overwinteringslocaties. Een goed teken! Dit is later ook gebleken. Eind november waren er nog steeds enkele gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen onder de betimmering aanwezig. Er mag worden aangenomen dat deze dieren hier de winter door zullen brengen. Het lijkt er op dat de vleermuizen jaarrond aanwezig zijn in de vleermuistoren.

In het nieuws
Op 4 december 2017 is er een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden.
Op maandag 27 november 2017 besteedde RTV Noord aandacht aan dit onderwerp: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186761/Vleermuizenhotel-in-de-Eemshaven-trekt-bijzondere-gasten