Rapportages Buro Bakker houden stand in een verzoek om een voorlopige voorziening

Infra Info
23 juli 2014
Bosrandparelmoervlinder in Westerwolde
14 augustus 2014

Op 8 april 2014 (zaaknr. 201400458/2/R4) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening betreffende een bestemmingsplanwijziging in de gemeente Aa en Hunze, ten behoeve van uitbreiding van een bestaand landbouwmechanisatiebedrijf te Ekehaar. Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied.

Buro Bakker heeft voor deze bestemmingsplanwijziging een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet en een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd. De Raad van State is van mening dat de raad van de gemeente Hunze en Aa op basis van de rapportages van Buro Bakker inderdaad had mogen overgaan tot wijziging van het bestemmingsplan.

Delen op Social Media