Toetsingen Natuurbeschermingswet ISK De Harskamp

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Jaar van uitvoering: 2009 en 2011
Contactpersoon: Rudy Offereins

In 2009 en 2011 wilde het Ministerie van Defensie enkele schietbanen aanpassen op het Infanterieschietkamp (ISK) De Harskamp in het Natura 2000-gebied Veluwe. Deze schietbanen bevinden zich in droge heidevelden en heischrale graslanden. Dit zijn habitattypen die worden beschermd door de Natuurbeschermingswet.

Door Buro Bakker is nauwkeurig in kaart gebracht welke oppervlakte er per habitattype verloren ging als gevolg van de ingrepen. Vervolgens is in overleg met de opdrachtgever bepaald waar deze oppervlakten weer hersteld konden worden. Het gevolg is dat de oppervlakten aan heide en heischrale graslanden op het ISK na uitvoering van de ingrepen zijn vergroot en dat het project vervolgens vlot uitgevoerd kon worden.

Harskamp3 cp

Harskamp2 cp

Delen op Social Media