Beheerplan Wapendal gemeente Den Haag

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar van uitvoering: 2005 - heden
Contactpersoon: Rudy Offereins

Wapendal is een klein binnenduinrestant, dat ligt ingeklemd tussen de bebouwing van Den Haag. Onder andere vanwege het voorkomen van het internationaal zeldzame habitattype duinheide is het aangewezen als Natura 2000-gebied (onderdeel van 'Westduinpark en Wapendal'). De bestaande natuurwaarden van het gebied staan onder druk als gevolg van toenemende vergrassing en opslag van bomen en struiken.

De uitdaging voor Wapendal was een maatregelenpakket te vinden dat binnen een klein terrein als Wapendal, ongeveer 3,5 ha, effectief is voor het verbeteren van de kwaliteit van de duinheide. Buro Bakker is in 2005 deze uitdaging aan gegaan met het opstellen van een beheerplan voor Wapendal.

Een positieve kentering van de ontwikkelingen is gerealiseerd door een combinatie van het kappen van ongewenste begroeiing, kleinschalig plaggen en winterbegrazing met pony's. Sinds 2008 monitoren wij de ontwikkelingen jaarlijks. Met de kieming van Struikhei, de afname van de vergrassing en de toename van een aantal duingraslandsoorten gaat het gebied de goede kant op. Sinds 2013 hebben we ook de blauwvleugelsprinkhaan in Wapendal waargenomen, een typische soort van het habitattype grijze duinen.

BVleugel WD

De komende tijd zal Buro Bakker een plan van aanpak voor het beheer van Wapendal opstellen. De bedoeling is dat vrijwilligers met dit plan van aanpak aan de slag kunnen om dit kleine pareltje te beheren.

 

Delen op Social Media