Werken bij Buro Bakker

Als bedrijf maken we voortdurend een ontwikkeling door en dat kan niet zonder intelligente, enthousiaste en gedreven medewerkers. Hoewel we op dit moment geen concrete vacature hebben, blijven we geïnteresseerd in jou, met je kennis van natuurwetgeving, soortenkennis en gedrevenheid om samen met je nieuwe collega’s mogelijkheden te vinden om tot een gezonde afstemming tussen natuur en maatschappij te komen.

Lijkt het je wat om te werken in een plezierige sfeer, mee te denken over zwaarwegende toetsingen en kennis op te doen van alle gebieden in Nederland? Stuur ons dan je motivatie en wellicht leren we elkaar op termijn beter kennen.

Werken bij Buro Bakker

Onze medewerkers zijn gedreven door interesse en liefde voor de natuur en hierdoor betrokken bij hun werk. Zij werken vanuit een professionele, onafhankelijke en klantgerichte houding. In ons kwaliteitshandboek hebben wij onze visie op personeelsbeleid vertaald naar arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorzieningen.

Belangrijke aspecten van onze personeelszorg zijn:

  • Wij conformeren ons aan het loongebouw van de CAO Bos en Natuur;
  • Wij bieden onze medewerkers ruimschoots ontwikkelingsmogelijkheden;
  • In de taak- en functieprofielen zijn competentieprofielen verwerkt;
  • Wij hanteren zowel bureaubrede als functiegerichte en persoonlijke competenties.

Vanuit de visie van Buro Bakker: “Een gezond bedrijf met hart voor een gezonde natuur”, gaan we zowel zorgvuldig om met de natuur als met onze medewerkers. Veldonderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk en onze medewerkers zijn tijdens het veldseizoen veel buiten in de natuur te vinden. Eén van de vele bewoners van deze gebieden is de teek (Ixodes ricinus). Teken kunnen besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi en de ziekte van Lyme overdragen. Onze buitenmedewerkers lopen hierdoor een verhoogd risico de ziekte van Lyme op te lopen. Door het aanbieden van een Periodiek Medisch Onderzoek op Lyme, uitgevoerd door Innatoss, kunnen we een eventuele Lyme besmetting vroegtijdig signaleren en waar nodig bijtijds behandelen. Daarmee bewaken we de gezondheid van onze medewerkers zodat Buro Bakker kan blijven werken aan een gezonde natuur.

Uw vraag / opmerking

(* = altijd invullen)