Organisatie

Werkwijze

De dienstverlening van Buro Bakker is gericht op een duurzame natuur en kent een praktische en pragmatische insteek. Hierbij hanteren wij een werkwijze waarin visie, kennis, ervaring en gedrevenheid elkaar versterken. De vakkennis van ons team is gebaseerd op jarenlange scholing en studie op hbo- en universitair niveau. In onze vakkennis neemt veldkennis een belangrijke plaats in. Wij zien dat als de basis van onze deskundigheid. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid hun vakkennis op peil te houden en uit te breiden door deelname aan bijvoorbeeld studiedagen, themadagen, literatuurstudie, excursies en cursussen. We werken volgens de Richtlijn Veilig en gezond werken van het Netwerk Groene Bureaus. Deze richtlijn hebben we geimplementeerd in onze veiligheidsprocedure.

Wij zijn klantgericht, de opdrachtgever staat centraal. Iedere opdracht vraagt om specifieke accenten, die wij samen met de opdrachtgever vastleggen. Onze dienstverlening is erop gericht dat onze klanten helderheid en duidelijkheid krijgen. Duidelijkheid over de resultaten van een kartering of onderzoek door bijvoorbeeld helder en ondubbelzinnig onderscheid tussen vegetatietypen en helderheid in onze advisering omtrent de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Wij geven niet alleen duidelijk aan of beschermde soorten voorkomen of niet, maar informeren u ook over de volgende stappen.

Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid

Buro Bakker heeft onafhankelijkheid en zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan. We handelen in het belang van de opdrachtgever, maar treden ook op als het “ecologisch geweten” van de opdrachtgever. Wij gaan ervan uit dat de natuurwetten er niet voor niets zijn, en adviseren de opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met de natuur. Onze werkwijze kenmerkt zich over de gehele breedte van ons werkveld door een grote mate van zorgvuldigheid. Dat doen wij omdat dat in het belang is van onze opdrachtgevers en van de natuur. En ook omdat we niet anders kunnen en willen.

Onze kernwaarden

Wij baseren ons handelen op kernwaarden, die we in onze visie en missie hebben vastgelegd. Een rondje langs de medewerkers levert de volgende kernwaarden van waaruit wij werken: betrouwbaarheid, prijs-kwaliteit, leren, liefde voor de natuur, duurzaamheid, balans, enthousiasme, deskundigheid, objectiviteit, uitdaging, betrokkenheid, integriteit, passie, respect, deskundigheid en resultaatgerichtheid. Onze visie is: “Een gezond bedrijf met hart voor een gezonde natuur”. Onze missie is: “Het verzorgen van doelgericht ecologisch onderzoek en klantvriendelijke, gedegen en praktische adviezen door een team met een open, onafhankelijke, professionele en flexibele houding. Ons werk is gezond voor onszelf en onze klanten en draagt bij aan de duurzaamheid van de natuur in Nederland”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Daarbij speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol. Buro Bakker is MVO-gecertificeerd. Bij MVO draait het om de 3 P’s van people, planet en profit. Op alle categorieën scoort Buro Bakker goed. Zo kunnen werknemers niet alleen vakinhoudelijke cursussen volgen, maar ook trainingen op het gebied van adviesvaardigheid, schrijfvaardigheid en feedback. Daarnaast is er flexibiliteit in de uitvoering van het werk door slimme ICT toepassingen. Daardoor hoeven we minder te reizen om kantooruren te maken en is het gemakkelijker om privé en werk te combineren.  Dat betekent ook minder CO2 uitstoot. En indien mogelijk maken we gebruik van het openbaar vervoer in plaats van de auto.
Bij Buro Bakker is er ook uitgebreid aandacht voor het sociale aspect van het werk. Zo werken wij met een uitgeschreven sociaal beleid dat is afgeleid van een aantal CAO’s. Ons beloningbeleid conformeert zich aan het salarisgebouw van de CAO Bos en Natuur.
We vinden het belangrijk om onze kennis over de natuur te delen en ons enthousiasme over natuur over te dragen. Vooral aan de jongere generaties, zodat ook zij de natuur gaan koesteren en beschermen. Dit doen we onder andere door het verzorgen van gastlessen op het Nassau College in Assen en CPO de Tjongerwerven.

Netwerk Groene Bureaus

Buro Bakker is al lid van het Netwerk Groene Bureaus sinds de oprichting hiervan in 1998. Het grootste deel van die periode zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur van het Netwerk. Wij werken dan ook volgens de ethische code die is vastgesteld voor leden van het Netwerk. Buro Bakker werkt in beginsel onder de voorwaarden die zijn beschreven in De Nieuwe Regeling 2011. Deze regeling is opgesteld onder auspiciën van de ONRI en de BNA.

Uw vraag / opmerking

(* = altijd invullen)

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.