26 januari 2016

Buro Bakker tekent contract samenwerking met Heem

Heem breidt zich uit met vier ecologische adviesbureaus en een nieuwe partner voor Zuidwest Nederland. Het concept Heem wordt inhoudelijk versterkt door de samenwerking met vier […]
26 november 2015

Buro Bakker monitort veelbelovende start Natuurlijker Markermeer – IJmeer

De afgelopen twee jaren heeft Buro Bakker één van de pilotstudies voor de Markerwadden gemonitord.  In het Markermeer bij Lelystad is een moeraseiland aangelegd. Dit eiland […]
14 november 2015

Met Heem voor meer natuurlijk groen

Buro Bakker heeft zich aangesloten bij Heem, een samenwerkingsverband tussen een aantal ecologische adviesbureaus en hoveniers dat zich inspant voor méér natuurlijk groen in de directe […]
12 november 2015

Wij verzorgen gastlessen ecologie aan het Nassau College in Assen

Al meerdere jaren verzorgt Buro Bakker gastlessen voor het Dr Nassaucollege in Assen. Aan de hand van de praktische opdracht ‘bouw een diervriendelijke muizenval’, geven we […]