Natuurpro geeft workshop op Nationale Biodiversiteitsdag 22 mei

Vacature: Ervaren Adviseur ecologie
2 april 2019
Nieuwe cursusdata natuurwetgeving
24 september 2019

Op 22 mei organiseert IPC Groene Ruimte de Nationale Biodiversiteitsdag: een dag voor, door en met uitvoerders, beheerders, ontwerpers, beleidsmedewerkers en organisaties gericht op inrichting en beheer van onze buitenruimte. Natuurpro, het netwerk van natuurprofessionals dat samenwerkt aan een groener Nederland en waar Buro Bakker onderdeel van uitmaakt, zal deze dag aanwezig zijn en een workshop verzorgen.

De biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt,  worden weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft.

Op de Nationale Biodiversiteitsdag worden middels diverse workshops de praktische mogelijkheden getoond voor het creëren van kansen van biodiversiteit. Ook wordt getoond hoe aanwezige kennis en informatie u kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit. Op deze dag wordt gedeeld wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren.

Gert-Jan Koopman van Natuurpro zal op deze dag een workshop geven: Natuurlijke vegetaties als basis en de oplossing voor de terugloop van insecten?

Bloemrijke vegetaties staan mede garant voor veel biodiversiteit. Veel insecten zoals vlinders en bijen zijn afhankelijk van bloemen. Kiezen voor inheemse bloemen oftewel inheemse kruidachtigen draagt sterk bij aan duurzame ecologische relaties. De insecten die hier op af komen, vormen weer stapelvoedsel voor tal van ander leven zoals kleine amfibieën, zoogdieren en vogels. Deze ecologische relaties zijn de basis voor het gericht toepassen van specifieke soorten of mengsels met als doel het herstellen van het evenwicht. Bijvoorbeeld met als doel het aantrekken en stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

 

Datum: 22 mei 2019

Tijd: 08:30-16:00 uur

Locatie: IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 in Arnhem

Meer informatie en aanmelden: https://nationalebiodiversiteitsdag.com/