Met Heem voor meer natuurlijk groen

Wij verzorgen gastlessen ecologie aan het Nassau College in Assen
12 november 2015
Buro Bakker monitort veelbelovende start Natuurlijker Markermeer – IJmeer
26 november 2015
Show all

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buro Bakker heeft zich aangesloten bij Heem, een samenwerkingsverband tussen een aantal ecologische adviesbureaus en hoveniers dat zich inspant voor méér natuurlijk groen in de directe leefomgeving van mensen.

Door ervaringen te delen en gebruik te maken van elkaars kennis en specialisaties, kunnen Buro Bakker en de Heem-partners natuurontwikkeling en –beheer beter onder de aandacht brengen. Bovendien garandeert het de kwaliteit in de uitvoering én het resultaat van projecten op langere termijn.

Heem logo

Heem staat onder de bezielende leiding van Gert Jan Koopman, die al bijna 25 jaar bezig is met onderzoek naar natuurlijke vegetaties en de vermeerdering van inheems Nederlands zaaimateriaal in de Heem-kwekerij. Heem is zo een specialist geworden in ‘veelkleurig groen’. Door te kiezen voor het inzaaien van groenlocaties met speciaal samengestelde mengsels van inheemse bloemen en planten, krijgt biodiversiteit een flinke impuls. Heem kijkt bij het samenstellen van de zaadmengsels naar het te ontwikkelen gebied (een kleigrond in Groningen heeft een andere vegetatie dan een zandgrond in Drenthe) en  ook naar welke dieren bij het gebied passen.

Daarnaast heeft Heem veel ervaring met het gebruik van braakliggende terreinen, die geschikt zijn voor  de regeling tijdelijke natuur en dus een ontheffing hebben voor de Flora- en Faunawet kunnen krijgen. De terreinen zijn interessant voor natuurontwikkeling met een educatief of recreatief doel. Heem en Buro Bakker regelen de juridische zaken.

Voor Buro Bakker betekent de samenwerking met partneradviesbureaus en –hoveniers dat er meer advies en uitvoering in één opdracht gecombineerd kan worden, wat de financieringskansen vergroot, kosten bespaart en kwaliteit waarborgt. Door het bredere netwerk kan Buro Bakker zijn specialiteiten breder  toepassen.

Ben u nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op of bezoek de website van Heem.

Delen op Social Media