Quick scan soortenbescherming

Een toetsing aan het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet) begint vrijwel altijd met een quick scan. Een quick scan soortenbescherming kan het hele jaar door worden uitgevoerd. Met een quick scan brengen we helder in beeld of er bij een project kans is op negatieve effecten voor beschermde soorten. Vaak biedt deze beknopte toetsing al voldoende zekerheid over de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Een nader onderzoek is dan niet meer nodig.

Klik hier voor onze uitgebreide brochure over de quick scan soortenbescherming.

Voorbeeldprojecten:

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389