Ecologische werkprotocollen en begeleiding

Als onderdeel van een ontheffing op de soortenbescherming is vaak ecologische begeleiding bij de uitvoering van plannen opgenomen. De begeleiding kan bestaan uit het houden van toezicht om negatieve effecten op planten en dieren te voorkomen maar ook uit het actief nemen van voorzorgsmaatregelen, aan de hand van een ecologisch werkprotocol. In al deze gevallen kan Buro Bakker u van dienst zijn. Wij hebben ervaring met bijvoorbeeld:

– Verplaatsen van planten, vissen en amfibieën voorafgaand aan werkzaamheden
– Aanbrengen van vleermuiskasten, nestkasten voor vogels en alternatieve verblijfplaatsen voor Steenmarters
– Toezicht bij sloop van gebouwen en velling van bomen om effecten op vleermuizen en vogels te voorkomen

Ook stellen we een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologisch werkprotocol is een praktische vertaalslag van de voorwaarden die aan een ontheffing of vergunning zijn verbonden naar een document dat door mensen in de uitvoering gebruikt kan worden. In een ecologisch werkprotocol staat welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten te voorkomen, welke werkwijze gehanteerd moet worden bij bijvoorbeeld slopen, dempen of kappen en wat te doen als er onverhoopt toch beschermde soorten op de werkplek worden aangetroffen. Met de aanwezigheid van een ecologisch werkprotocol in de bouwkeet of de cabine van de trekker of graafmachine is aantoonbaar dat er verantwoord en binnen de voorwaarden van ontheffing of vergunning wordt gewerkt.

Voorbeeldprojecten:

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389