Monitoring en meetnetten

Flora en fauna onderzoek geeft inzicht in de ecologische waarden van een gebied. Niet alleen laten onze inventarisaties zie welke soorten er voor komen, ook geven ze inzicht in het belang van het gebied voor deze soorten. Het type gebruik, populatieomvang en kenmerken van het gebied zijn belangrijke handvaten voor bescherming, beheer en beleid. De informatie is essentieel bij de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. Maar ook kan hiermee de natuur buiten natuurgebieden beter worden beschermd.

Bij het flora en fauna onderzoek maken we gebruik van gangbare, breed geaccepteerde onderzoeksmethoden. Zo zorgen we voor betrouwbaar onderzoek met een hoge kwaliteit. We beschikken over de kennis en het materieel voor onderzoek naar de volgende soortgroepen:
– Flora
– Vleermuizen
– Grondgebonden zoogdieren
– Vogels
– Vissen
– Amfibieën
– Reptielen
– Vlinders
– Libellen

Voorbeeldprojecten:

Naam: drs. André Kloosterman
Functie: Teamleider
Telefoon: 06 309 21 285