Ondersteuning vergunningsprocedures

Heeft u voor uw plan of project een ontheffing of vergunning nodig en komt u er niet uit met het bevoegd gezag? Wij kunnen u bijstaan en adviseren om zo de procedure met goed gevolg te kunnen doorlopen. We kennen de kaders en weten wat nodig is en kunnen dat op een heldere manier uitleggen. We kunnen daardoor de schakel vormen tussen u en het bevoegd gezag.

Beschikt u over een vergunning of ontheffing maar heeft u te maken met tegenstand of een juridische procedure? Ook dan kunnen we u bijstaan en adviseren. Onze producten hebben de strengste juridische toets al diverse keren succesvol doorstaan. Mede dankzij ons advies zijn in juridische procedures ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet en vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet in stand gebleven. Bijvoorbeeld in de volgende zaken:

Onze ervaring spreekt voor zichzelf. We helpen u graag verder!

 

 

Naam: drs. Dagmar Heidinga
Functie: Projectleider
Telefoon: 0592 313389