GEO-certificering golfbanen

“Duurzaam beheer van dit landschap waardoor het golfspel, de sociale cultuur, het landschap en de natuur elkaar blijven aanvullen en versterken. Waardecreatie voor mens, natuur én economie.” (NGF)

In de huidige tijd is een golfbaan waar je het alleen de sport kunt beoefenen niet meer voldoende. Vanuit spelers, de omgeving, de maatschappij, maar ook wet- en regelgeving neemt de vraag naar duurzaam beheer van een golfbaan toe. Voor de speler is dat duurzame speelkwaliteit in een omgeving waar het prettig toeven is, een aantrekkelijke baan waar vogels fluiten en een hagedis wegschiet de heide in. Voor de omgeving kan dit betekenen dat de baan landschappelijk goed is ingepast, voor niet-leden toegankelijk is voor een wandeling of dat de baan bijdraagt aan de lokale economie. In de maatschappij spelen vragen als nieuwe vormen van energie, zuinig omgaan met water en het verminderen van afval. Wet- en regelgeving houdt onder meer in dat het gebruik van chemische middelen steeds meer aan banden wordt gelegd.

Het certificaat

Het GEO-certificaat is een onafhankelijk, internationaal erkend keurmerk voor duurzaam beheer uw golfbaan. De weg naar het behalen, en behouden, van het certificaat is het Committed to Green programma. In dit programma wordt vanuit zes onderwerpen naar duurzaamheid gekeken:

 • Landschap en biotopen
 • Water
 • Energie en hulpbronnen
 • Product- en ketenbeheer
 • Milieukwaliteit
 • Mens en samenleving

Het behalen van het GEO-certificaat heeft verschillende voordelen. Door het certificaat laat u zien aan uw stakeholders dat uw golfbaan en organisatie op een duurzame, verantwoorde manier worden gerund. Dit betekent niet alleen duurzaamheid op de bovengenoemde zes aandachtspunten, maar door een plantmatige en organisatie brede aanpak leidt het tot een duurzame organisatie met een duidelijke (duurzame) visie en uitstraling. U heeft een goede relatie met de leden, omwonenden en de omgeving. Het volgen van het Committed to Green programma kan door verminderen van energiegebruik, het slim omgaan met grondstoffen en het optimaliseren van natuurlijk beheer ook bijdragen in kostenbesparing.

Het proces

Buro Bakker ondersteunt u in het proces van het implementeren van het Committed to Green programma en het verkrijgen van het GEO-certificaat. Samen met een adviseur bespreekt u de te nemen stappen en de resultaten hiervan;

 • Bewustwording
  Waarom wil uw organisatie een duurzame ontwikkeling nastreven? Het is belangrijk dat de motivatie intrinsiek is. Nadat uw organisatie inziet dat duurzaamheid een onlosmakelijk deel van de bedrijfsvoering is, kunt u besluiten het traject van GEO-certificering in te gaan.
 • Inventariseren
  In deze fase wordt gekeken naar de uitgangssituatie. Hoe staan de zes aandachtspunten ervoor op het moment dat het traject van start gaat. De resultaten van deze nulmeting bespreekt u samen met uw adviseur.
 • Visieontwikkeling
  In deze belangrijke fase wordt de visie van uw organisatie beschreven. Wat zijn punten die binnen uw organisatie belangrijk zijn? Waar wilt u op inzetten? Welke zaken wilt u verbeteren? U formuleert in deze fase concrete doelen. Met uw adviseur wordt gekeken of deze doelen ambitieus genoeg zijn, maar ook of ze haalbaar zijn.
 • Werkplanontwikkeling
  Hoe gaan gestelde doelen gehaald worden? Binnen welke termijn? En wie is er verantwoordelijk voor binnen uw organisatie? Tijdens deze fase worden ook een tijdsplanning en begroting opgesteld.

Voor iedere stap wordt deze besproken en uitgelegd door uw adviseur. Na iedere stap bestudeert uw adviseur de resultaten en bespreekt deze met u.