BREEAM

BREEAM certificering Landgebruik en ecologie

BREEAM is een instrument waarmee op integrale wijze de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen en overige ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis van diverse criteria (energie, water, gebruik van materialen, natuur) worden aan een project en/of ontwikkelingen punten toegekend. Duurzame ontwikkeling van gebouwen en de omgeving draagt bij aan betere productiviteit en gezondheid. Door te investeren in duurzame gebouwen en omgeving stijgt de waarde van het gebouw en dit trekt ook investeerders aan. Daarnaast draagt deze duurzame ontwikkeling bij aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden binnen de bebouwde omgeving. Voor de ecologie zijn vooral de criteria voor “Landgebruik en ecologie” van belang.

Wat kan Buro Bakker voor u doen?

Buro Bakker kan helpen met de invulling van de aspecten die punten opleveren voor het aspect Landgebruik en ecologie. We kijken hierbij naar aanwezigheid van huidige natuurwaarden in en om het gebouw en ook naar de potentiële ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op de langere termijn. We ondersteunen de initiatiefnemer bij het opstellen van een natuurinclusief ontwerp van het gebouw en de directe omgeving. Ook tijdens de realisatiefase kunnen wij zorg dragen voor de ecologische begeleiding.

Als u op zoek bent naar een ecologisch adviesbureau dat u van begin tot eind kan ondersteunen bij de BREEAM certificering van uw gebouw dan helpen wij u graag verder.

Naam: ing. Wijnanda Hulsegge
Functie: Adviseur ecologie
Telefoon: 06 23496016