Buro Bakker werkt mee aan prijswinnend BREEAM-project

Natuur op de goede (voormalige) weg in het Wijnjeterper Schar!
30 januari 2019
Ecoloog Buro Bakker vertelt in ROEG! (RTV Drenthe) over korstmossen
6 maart 2019

Het BiosIntrum in Oosterwolde heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen. Buro Bakker is blij om aan zo’n mooi project mee te mogen werken!

BiosIntrum

Begin 2018 is gestart met de bouw van BiosIntrum en eind 2018 is het bijzondere en prachtige gebouw realiteit geworden. Het BiosIntrum is een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Het is een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa en heeft een vormgeving die optimaal gebruik maakt van het licht en de warmte van de zon. Het gebouw is ontworpen door Paul de Ruiter Architects uit Amsterdam, gespecialiseerd in duurzame architectuur.

BREEAM Outstanding

De initiatiefnemer, gemeente Ooststellingwerf, heeft ambitie om voor BiosIntrum het BREEAM-NL Outstanding duurzaamheidscertificaat te behalen. In opdracht van gemeente Ooststellingwerf verzorgde Buro Bakker de Landschap en Ecologie (LE) credits voor dit beoogde BREEAM Outstanding certificaat. Wij zijn vanaf het begin van het project betrokken en zijn ook erg blij dat we met ons eerste BREEAM-project aan zo’n mooi project mogen meewerken. We hebben adviezen gegeven over hoe om te gaan met flora en fauna tijdens de bouw (LE 3) en adviezen over de maatregelen voor flora en fauna in of bij de nieuwbouw (LE 4). Hierbij kun je denken aan voorzieningen voor vleermuizen, zoals een vleermuisoverwinteringskelder, of voorzieningen voor vogels en insecten zoals een kruidenrijk grasland, een insectenhotel en nestkasten.

Bewuste Bouwers Award

Bouwbedrijf Buiteveld heeft ook een prijs in ontvangst genomen, namelijk de jaarlijkse Bewuste Bouwers Award. Projecten of bedrijven die zich aansluiten bij Bewuste Bouwers committeren zich aan de gedragscode. Zij zetten zich in om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor de omgeving en hebben oog voor mens en milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het BiosIntrum is gebouwd door de bouwcombinatie Natuurlijk Bouwen waar Bouwbedrijf Buiteveld onderdeel van is. Buro Bakker heeft samen met Bouwbedrijf Buiteveld ervoor gezorgd dat tijdens de bouw verstoring van fauna voorkomen wordt.
In maart 2019 is de opening van het BiosIntrum.

Meer informatie is te vinden op:
Website BiosIntrum
Artikel website BiosIntrum
Artikel website Dutch Green Building Council