Buro Bakker past het Vleermuisprotocol 2017 toe

Rudy Offereins vertelde bij Vroege Vogels over de Noordse kauw
28 november 2016
Veldstudiedag 2017 in het Lauwersmeergebied
3 oktober 2017

Op 13 maart 2017 is het Vleermuisproctocol 2017 gepubliceerd. Het Vleermuisprotocol is voor het eerst in 2008 ontwikkeld. Sindsdien wordt het jaarlijks geëvalueerd. In deze evaluatie worden alle nieuwe inzichten ten aanzien van onderzoek naar en de ecologie van deze diergroep meegenomen. De evaluatie wordt uitgevoerd door deskundigen van het Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De aanpassing van het Vleermuisprotocol betreft de methoden voor het vaststellen van winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (waarnemen van zwermende dieren) en van zomerverblijfplaatsen van alle soorten vleermuizen (de timing van de veldbezoeken). De aanpassingen zijn gebaseerd op het oordeel van de deskundigen.

Buro Bakker zal het komende veldseizoen volgens het Vleermuisprotocol 2017 gaan werken. Zo kunnen we onze opdrachtgevers een grotere mate van zekerheid bieden dat het bevoegd gezag bij de aanvraag van een Verklaring Van Geen Bezwaar bij de Omgevingsvergunning of ontheffing voor de Wet natuurbescherming geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt en dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure.


Meer informatie over het Vleermuisprotocol vindt u op de website van het Netwerk Groene Bureaus.