Buro Bakker ook thuis in de PAS

Hop-overs voor vleermuizen geplaatst bij de nieuwe N381
29 september 2015
Buro Bakker en ATKB intensiveren hun samenwerking
27 oktober 2015

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit is het beleid waarmee de problematiek rond stikstof en natuur in Nederland wordt aangepakt. De PAS borgt dat Natura 2000-doelstellingen worden gehaald en creëert tegelijkertijd ruimte voor gewenste economische ontwikkelen.

Het praktische gevolg van dit beleid is onder meer dat nieuwe initiatieven die gepaard gaan met stikstofuitstoot nu getoetst moeten worden onder de PAS. Met het rekeninstrument AERIUS dient vastgesteld te worden hoeveel extra stikstofdepositie er terecht komt in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als gevolg van het nieuwe initiatief. Afhankelijk van de uitkomsten van de berekening kan het vervolgens nodig zijn om een zogenaamde melding te doen onder de PAS of een vergunning aan te vragen voor de stikstofuitstoot.

Onze medewerkers zijn thuis in de PAS en volgen de ontwikkelingen rondom dit nieuwe beleid op de voet. Met behulp van het PAS-instrument AERIUS voeren wij berekeningen van stikstofdepositie uit. Daarnaast kunnen wij een eventuele melding volledig voor u verzorgen of u begeleiden bij een vergunningaanvraag onder de PAS.

Wilt u meer weten over de PAS en over de gevolgen die dit beleid voor u heeft, neem dan gerust contact met ons op. Ook bij de cursussen over natuurwetgeving, die wij komende winter verzorgen in samenwerking met Ecologica, zal de PAS aan bod komen.

Delen op Social Media