Bosrandparelmoervlinder in Westerwolde

Rapportages Buro Bakker houden stand in een verzoek om een voorlopige voorziening
23 juli 2014
Insectenmonitoring Den Haag in Vakblad Natuur Bos en Landschap
17 december 2014

Tijdens de SNL monitoring die Buro Bakker dit jaar voor Staatsbosbeheer uitvoert, werd een bijzondere waarneming gedaan. In een mooie, bloemrijke bosrand vloog een Bosrandparelmoervlinder. Deze grote soort parelmoervlinder komt alleen als zeer zeldzame zwerver in Nederland voor. Kars Veling van de Vlinderstichting (http://www.vlinderstichting.nl) vermoedt dat het om een zwerver uit de meest nabijgelegen populaties uit de Ardennen of de Harz gaat.

Het fraaie, kleinschalige landschap van Westerwolde is erg vlinderrijk. In het afwisselende landschap met beekdalgraslanden, bosjes en heiden komen bijvoorbeeld oranje zandoogje, bruine vuurvlinder en heideblauwtje op veel plekken voor. Het zou mooi zijn als de Bosrandrandparelmoervlinder daar in de toekomst aan toegevoegd kan worden. De goed ontwikkelde, bloemrijke bosranden vertonen in ieder geval overeenkomsten met het leefgebied in het buitenland.

In een nieuwsbericht op natuurbericht.nl (http://www.natuurbericht.nl) wordt melding gemaakt van de bijzondere waarneming.

Bosrandparelmoervlinder

Delen op Social Media